احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

احادیث اهلبیت(ع)

شجره طیبه

مشخصات بلاگ

پیامبر(ص):کسیکه بمیرددرحالیکه محبت آل محمددردل اوست شهیدمرده است.آگاه باش کسی که بادوستی آل محمدبمیردتوبه کارمرده است ومؤمنی است که کمال ایمان را دارابوده است.

سلام ؛ این بلاگ جهت ترویج وآشنایی با  احادیث اهلبیت علیهم السلام  راه اندازی شده است .  احادیث از کتابهای حدیثی که خود مطالعه کرده ام ارسال میگردد.نویسنده از جامعه فرهنگی کشور است و این بلاگ بصورت شخصی  میباشد.